Kancelaria Komornicza nr II w Puławach

Agnieszka Krawczyk-Soczyńska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Komornikowi powierza się następujące zadania:
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
Kancelaria prowadzi sprawy na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie (apelacja lubelska).Dane kancelarii:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Agnieszka Krawczyk-Soczyńska
Kancelaria Komornicza nr II w Puławach
NIP: 712-307-39-74 

Adres kancelarii:
ul. Lubelska 2C/6
24-100 Puławy
tel: (81) 477 57 97
e-mail: pulawy.krawczyk@komornik.pl
www: https://pulawy-komornik.pl
ID EPU: 2387

Godziny pracy kancelarii:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez komornika:
wtorek w godzinach 10:00 - 14:00

Wyświetl mapę dojazdu